Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Uitwisseling van kennis & gelegenheid tot netwerken

De DNRV organiseert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, een seminar,  om beurten in Duitsland en in Nederland. Onze seminars zijn vakinhoudelijke en praktijkgerichte evenementen op hoog niveau. Juridische onderwerpen worden veelal door experts  uit ons eigen ledenbestand gepresenteerd. Voor vraagstukken uit de praktijk nodigen wij sprekers uit het  bedrijfsleven, van de overheid, kennisinstellingen of de rechterlijke macht uit. Wij bespreken uiteenlopende onderwerpen vanuit Nederlands en Duits perspectief. Onderwerpen van afgelopen seminars waren bijvoorbeeld procesrecht, insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht, bedrijfsopvolging en detachering.

Onze seminars vinden op bijzondere locaties plaats. Zo hebben de deelnemers niet alleen gelegenheid om vakinhoudelijke kennis te vergaren, maar ook nader kennis te maken met het andere land.  Na een culturele of bedrijfsbezichtiging sluiten wij onze seminars af met een gezellige borrel. Zo bieden wij een platform niet alleen voor vakinhoudelijke maar ook voor persoonlijke uitwisseling, basis voor een waardevol netwerk. Gemiddeld nemen zo’n 50 - 60 leden aan onze seminars deel.

Voor onze seminars ontvangt u een bewijs van deelname conform de regels van de NOVA en de Rechtsanwaltskammern.

Voorjaarsseminar Mönchengladbach

24 mei 2024
Hugo Junkers Hangar, Mönchengladbach

„Pionieren in de wolk van kleine lettertjes“-Forumkeuze, algemene voorwaarden en Europese procedures in de praktijk

In ons voorjaarsseminar gaan we ons richten op specifieke vragen uit het internationale procesrecht en het Weens Koopverdrag die nauw verband houden met het instellen van procedures en het incasso van vorderingen.

Ons lid Joachim Staab (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) zal ingaan op de actuele jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over forumkeuze en de betekenis daarvan voor de Duits-Nederlandse praktijk.

Ons lid Kristin Schenkel (Heisterborg International) zal de vraag beantwoorden hoe algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag met succes overeengekomen worden.

De derde themablok is gewijd aan de mogelijkheden om vorderingen te innen met behulp van Europese procedures, d.w.z. de Europese procedure voor geringe vorderingen, het Europees betalingsbevel en het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Een expertenpanel met Anne-Marie van Dijk, Mayke van der HeydenMarco Wirtz en Martijn Brands zal vanuit de praktijkervaring de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze Europese procedures voorstellen.  

We houden ook onze reguliere algemene ledenvergadering met bestuursverkiezingen.

 

Programma   

  9.30 -   9.50 uur Ontvangst en registratie
  9.50 - 10.00 uur Opening en welkomstwoord, Ute Acker 
10.00 - 11.00 uur

„Ready for take-off“

Nieuwe rechtspraak Hof van Justitie over forumkeuze in de Duitse en Nederlandse praktijk

Joachim Staab, Rechtsanwalt & advocaat, Van Diepen Van der Kroef Advocaten 

11.00 - 11.30 uur Koffiepauze
11.30 - 12.30 uur

„Vlieg met me mee…“

Algemene voorwaarden overeenkomen volgens het Weens Koopverdrag

Kristin Schenkel, Rechtsanwältin, Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

12.30 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur

„Über den Wolken …“

Europese procedures in de praktijk (geringe vorderingen, betalingsbevel, bankbeslag)

Expertenpanel met Anne-Marie van DijkMayke van der HeydenMarco Wirtz, Martijn Brands  

14.30 - 15.00 uur Koffiepauze
15.00 - 16.00 uur Algemene Ledenvergadering
16.00 - 17.00 uur Rondleiding/Bezichtiging JU 52
17.00 - 18.30 uur  Afsluitende borrel

  

Hugo Junkers Hangar  

Het seminar vindt plaats in de Hugo Junkers-Hangar in Mönchengladbach. Mönchengladbach is de geboorteplaats van luchtvaartpionier Hugo Junkers. We hebben gelegenheid om een JU-52 te bezichtigen.

Adres: Flughafenstraße 101, 41066 Mönchengladbach, Duitsland

Alle informatie over de Hugo Junkers-Hangar , locatie, adres en route vind u 

hier

Seminarbijdrage

 Leden EUR 175,00, niet-leden EUR 225,00 

PO punten

Het seminar heeft drie onderwijsuren.  U ontvangt een deelnamebewijs.

 Algemene ledenvergadering 

Agenda ALV 2024

Volmacht

Aanmeldformulier

Herfstseminar 2023 Hilversum

“Verliefd, verloofd, getrouwd… en dan?” -
Duits-Nederlands familierecht in de praktijk  

Op vrijdag 22 september 2023 vond ons najaarsseminar plaats. Thema was deze keer het grensoverschrijdende familierecht. Het seminar vond plaats in het Museum voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum.

Het seminar begon met een mooie duo-presentatie van onze leden Doris Klüsener en Arlette van Maas de Bie. Zij bespraken in het eerste deel vanuit Duits en Nederlands perspectief het materiële familierecht met onderwerpen als huwelijksvoltrekking, naamkeuze en huwelijksgoederenrecht. In het tweede deel kwamen onderwerpen aan bod zoals echtscheiding, vermogensverdeling en alimentatie. De deelnemers waren verrast hoe verschillend beide rechtssystemen zijn, ondanks de steeds verdere eenwording binnen Europa. Het leidde tot veel interactie en discussie.

 Na de lunch hebben wij genoten van een intermezzo van de directeur van het museum, Eppo van Nispen tot Sevenaer. Met een kwinkslag maar zeker ook met een serieuze boodschap toonde hij ons mooie beelden uit het archief van het museum, met als focus de verhouding tussen Duitsland en Nederland.

 Inhoudelijk ging het programma daarna verder met een uiterst interessante lezing van prof. mr. Fatih Ibili (raadsheer bij het Hof Den Haag en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen). Hij ging met name in op het Internationaal Privaatrecht op het gebied van het familierecht en deelde bijzonder spannende casus met de deelnemers.

 Na het inhoudelijke programma kregen wij een rondleiding door het prachtige gebouw van het museum. Met name interessant om te zien waren de vele oude radio’s en televisies en de rekwisieten en andere voorwerpen uit bekende Nederlandse televisieprogramma’s. Wij sloten de dag af met onze traditionele gezellige borrel waar (voor het eerst) ook enkele leden bij aanwezig waren die niet aan het programma hadden deelgenomen. Met circa 40 deelnemers was het weer een geslaagd seminar!

Presentatie seminar

Voorjaarseminar 2023 Münster

 

Zoals altijd was er volop gelegenheid voor interactie met de deelnemers en ontstonden er boeiende discussies, die ook tijdens de koffiepauzes en de lunch werden voortgezet.

 Na zoveel theorie nam de directeur van Crashtest Service GmbH, Peter Schimmelpfennig, ons aan de hand van een videopresentatie eindelijk mee in de praktische wereld van crashtests, het "leven" van de dummies en de bewijsbaarheid van ongevalprocessen. Sensationeel en een heel bijzondere ervaring voor alle deelnemers was dat we aan het eind getuige mochten zijn van een echte crashtest. Een ongeval tussen een vrachtwagen en een auto werd gereconstrueerd en de vraag was of het ongeval andere gevolgen zou hebben gehad als de auto niet met 100 km/u maar met een lagere snelheid had gereden. Wij konden getuigen dat er zelfs bij 70 km/u weinig overbleef van de auto. Niet alleen dat, maar ook het daaropvolgende bezoek aan de dummy's en de testfaciliteiten werd nog lang besproken tijdens de afsluitende, zoals altijd gezellige borrel.  

Safety doesn’t happen by accident - Crashcourse vennootschapsrecht

Op 24 maart 2023 vond ons voorjaarsseminar opnieuw plaats in Münster. De titel was: Safety doesn’t happen by accident - Crashcourse vennootschapsrecht in Duitsland en Nederland. Deze titel is niet zonder bijbedoelingen gekozen, want we ontmoetten elkaar bij Crashtest Service GmbH, een van de wereldmarktleiders op het gebied van crashtests voor ongevallenreconstructie en standaard botsproeven.

Onze leden Anne-Mieke Dumoulin-Siemens (Ekelmans Advocaten) en Manfred Richter (Alpmann Fröhlich) openden het evenement en gaven eerst een zeer levendige duo-presentatie over de verschillende rechtsvormen naar Duits en Nederlands recht, vergeleken de twee rechtsstelsels en presenteerden Duitse en Nederlandse bijzonderheden, uiteraard elk vanuit de Duits-Nederlandse praktijk. Spannend waren de vele praktische vragen over de oprichting van een vennootschap in het buurland, bijv. wat te doen als de bankrekening er nog niet is, mogelijkheden om een volmacht op te stellen en nog veel meer

Vervolgens sprak Dr. Marcus Meyer-Erdmann van het European Trade Union Institute (ETUI) Brussel over grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen. Hij deed verslag van het onderzoeksproject van het ETUI, dat sinds 2001 empirisch onderzoek doet naar grensoverschrijdende fusies, omvormingen en splitsingen. Hij presenteerde interessante en actuele statistieken en grafieken, waaruit onder meer de bijzonder intensieve Duits-Nederlandse economische betrekkingen konden worden afgelezen. 

Onze leden Dr. Yorick Ruland en Dr. Ruth Büchl-Winter (Görg Rechtsanwälte) zorgden voor de professionele afsluiting; zij gaven een overzicht van de modernisering van het Duitse vennootschapsrecht (de zogenaamde MoPeG), een van de grootste omwentelingen in het vennootschapsrecht in Duitsland van de afgelopen decennia

Onlineseminar 2021

Agentuur en distributie - altijd prijs!

Vanwege de coronabeperkingen hebben we in 2020/2021 eenmalig een online seminar georganiseerd.

Vortrag-K--Adam-Distributie-en-agentuur
Vortrag-Philipp-de-Buhr-AgentuurDistributieDuitsRecht

 

Herfstseminar 2019 in Eindhoven

Erven en vererven - het kan zo mooi zijn

Bij het najaarsseminar op 27 september 2019 in het Philips Museum Eindhoven stond sinds vele jaren het thema erfrecht weer eens op het programma. Drie spannende en levendige lezingen informeerden de ruim 60 aanwezige leden over de grote verschillen in het erfrecht aan beide kanten van de grens. Onze leden Esther Maarsen-Neumann (LawsLinked) und Christian Dückinghaus (Kanzlei Dückinghaus) stelden in een duo-presentatie wezenlijke elementen van het Nederlandse en het Duitse materiele erfrecht voor. Ook i.p.r. vragen in verband met Duits-Nederlandse erfgevallen kwamen aan bod. Vervolgens naam Viceconsul Dunja Lagerweij van het Duitse Generalkonsulat Amsterdam ons mee in de praktische problemen van de Duitse Erbschein. Het inhoudelijke gedeelte werd afgesloten met een sneltreinvaart langs de belastingvraagstukken die bij Duits-Nederlandse erfgevallen om de hoek komen kijken, gepresenteerd door Dr. Marc Jülicher (Flick Gocke Schaumburg).

Aansluitend werden wij in de rondleiding door het Philips Museum meegenomen van Nederlands erfgoed zoals de eerste gloeilampenproductie via het eerste Philips radiotoestel tot aan futuristische medische toepassingen. De dag werd zoals altijd afgesloten met een gezellige borrel.

Voorjaarsseminar 2019 in Gronau

Happy Birthday AVG! - Ervaringen in D en NL na (bijna) 1 jaar AVG

Bijna op tijd voor de eerste verjaardag van de AVG vond op 29 maart 2019  ons voorjaarsseminar in het rock'n'popmuseum in Gronau plaats. De excellente sprekers, mr. dr. Jeroen de Jong, Ministerie voor Veiligheid en Justitie, Dr. Winfried Veil, Bundesministerium des Innern , mr. drs. Jeroen Terstegge, Privacy Management Partners, IAPP Country Leader NL, mr. Inge Bremmer, Head of Legal, Nederland ICT en ons lid Dr. Michael Rozijn, FA IT-Recht, Schultze & Braun, Bremen, maakten met hun lezingen bij de circa 60 deelnemers veel indruk, niet alleen door hun grote deskundigheid maar ook door de levendige en realistische presentatie. Onder de streep waren zij er niet zeker van of men de ervaringen na bijna één jaar AVG als Highway to Hell of Road to Nowhere of misschien toch als Stairway to Heaven moet beschrijven.

De sprekers waren het er in ieder geval over eens dat er met betrekking tot de AVG nog steeds veel onwetendheid en “schijngeleerdheid” is en er om die reden (“German Angst”) deels grote onzekerheid heerst die soms tot de meest vreemde resultaten leidt. Niettemin kan de conclusie worden getrokken dat de AVG een juiste stap was en is in de zin van een uniforme Europese gegevensbescherming die echter ook telkens weer moet worden gecontroleerd en aangepast. Ondernemingen doen er verstandig aan om deze ontwikkelingen te volgen en te implementeren.

Na het vakinhoudelijke gedeelte hadden de deelnemers de gelegenheid om op eigen houtje het onlangs heropende rock'n'popmuseum te ontdekken en een spannende reis van blues en jazz via rock en pop tot punk te maken. Tijdens de afsluitende borrel zorgede vervolgens niet alleen de opgedane kennis uit het zeer geslaagde inhoudelijke gedeelte over de AVG voor een levendige en vrolijke uitwisseling  maar in het bijzonder ook het gesprek over muziek, muzieksmaak en muziekbeleving. 

 

2018 Voorjaarsseminar in Duisburg

Aanneming van werk - alles hetzelfde en toch zo anders

Op 15 juni 2018 vond ons voorjaarsseminar bij Ophardt Maritim in Duisburg plaats. Thema van het seminar was aanneming van werk, met – heel actueel – een overzicht van het nieuwe Duitse recht op het gebied van bouwcontracten. In het prachtige auditorium met uitzicht op de Duisburger haven hebben onze leden Bard van Veen (Severijn Hulshof Advocaten, Den Haag) en Jan Raming (Baumeister Rechtsanwälte, Münster) vanuit advocatuurlijk perspectief het Nederlandse en het Duitse recht met betrekking tot aannemingscontracten vergeleken en talrijke verschillen en overeenkomsten gepresenteerd. ’s Middags heeft de heer Michael Mathias, directeur van Ophardt Maritim, ons meegenomen naar de (vooral) praktische wereld van het contractmanagement. 

Vervolgens vond de ledenvergadering plaats, waarbij alle bestuursleden zijn herkozen. Aansluitend kregen wij een interessante rondleiding op de werft, met een kijkje in de keuken van de hightech scheepsbouw. Afsluitend hebben wij bij schitterend weer een rondvaart met de "Rheinfels" gemaakt door de grootste binnenhaven van Duitsland, uiteraard gecombineerd met onze traditionele gezellige borrel. Het was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst met rond 40 leden.

Najaarsseminar 2017 in Münster

Flexibel de grens over - uitzending, detachering en inzet zzp-ers

Op 1 december 2017 vond ons najaarsseminar in Münster plaats. In de bijeenkomst met de titel  “Flexibel de grens over – uitzending, detachering en inzet zzp’ers”  hebben wij arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de inzet van personeel aan de andere kant van de grens besproken.

Ruim 50 deelnemers hebben met grote belangstelling naar de lezingen van onze leden Bastian Honerbom (Brouwer Legal, Enschede) en Niki Welchering (Alpmann Fröhlich, Rheine) geluisterd. Beiden hebben het onderwerp vanuit de bril van de advocaat met veel voorbeelden uit de praktijk verhelderd. Nadine Sommer van de Sociale Verzekeringsbank heeft vervolgens sociaalverzekeringsrechtelijke vraagstukken bij het tewerkstellen van personeel aan de andere kant van de grens illustratief in kaart gebracht. Het seminar werd afgerond door een presentatie van Hermann Lammers (Euregio, Gronau) over belastingvragen met name bij grensgangers. 

De locatie voor ons seminar was deze keer Schloss Münster, het hoofdgebouw van de Universiteit Münster. Voor velen van onze leden was het seminar daarom aanleiding om herinneringen op te halen tijdens een bezoek aan hun oude universiteit. Het seminar werd afgerond met een cultuurhistorische rondleiding in en rondom het Schloss Münster en een wandeling naar het Haus der Niederlande. Deze historische plek, waar in 1648 de vrede van Münster werd ondertekend, was een prachtige omlijsting voor onze traditionele borrel. En last but not least hebben veel deelnemers nog een rondje gemaakt over de prachtige kerstmarkt bij de Lambertikirche.

Programm D Herbstseminar.pdf
vortrag-b-honerbom
Vortrag H. Lammers.pdf
Vortrag N. Sommer.pdf
Vortrag N. Welchering.pdf

Voorjaarsseminar 2017 in Arnhem:

Opvolging in het familiebedrijf - wegen door de jungle 

Op 19 mei 2017 hebben wij elkaar in Burgers’ Zoo in Arnhem ontmoet voor ons voorjaarsseminar met de titel “Opvolging in het familiebedrijf – wegen door de jungle”. Eerst heeft notaris Dr. Ansgar Beckervordersandfort (Notare  Beckervordersandfort & Partner, Münster) ons vakkundig vanuit Duits perspectief in het thema ingevoerd. Vervolgens heeft mr Roland van Mourik (notaris, Hekkelman Advocaten & Notarissen, Arnhem) ons vraagstellingen en dilemma’s rondom bedrijfsopvolging uit Nederlands perspectief voorgelegd.

In het middaggedeelte hebben wij het onderwerp vanuit belastingtechnisch perspectief benaderd. Carsten Kuglarz (Steuerberater, Heisterborg & Partner) en Mariëlle Kisfeld-Mommer gezamenlijk met Harold Oude Smeijers (belastingadviseurs, KroeseWevers Belastingadviseurs, Oldenzaal) hebben illustratief en met veel voorbeelden belastingvraagstukken rond om bedrijfsopvolging voorgesteld. 

Afsluitend heeft Alex van Hoff, directeur van Burgers’ Zoo verhelderend en vermakelijk zijn persoonlijke ervaringen met bedrijfsopvolging met ons gedeeld. Burgers’ Zoo is immers een van de oudste Nederlandse familiebedrijven en Alex van Hoff leidt Burgers’ Zoo in de vierde generatie. Bij de aansluitende rondleiding door een gedeelte van de dierentuin en een kijkje achter de schermen van de “Ocean” kregen wij veel te zien. Zoals altijd, hebben wij de bijeenkomst afgesloten met de traditionele gezellige borrel. Met een record van meer dan 60 deelnemers kijken wij terug op een fantastische bijeenkomst met een schitterende coulisse.

Bedrijfsopvolging----het-Nederlands-perspectief
Rechtliche-Aspekte-der-Unternehmensnachfolge-aus-deutscher-Sicht
Bedrijfsopvolging---fiscale-aspecten
Unternehmensnachfolge---steuerliche-Aspekte

SEMINARS ARCHIEF

10e Nederlands-Duits Advocatensymposium & 25 jaar DNRV

13 mei 2022, Schloss Krickenbeck, Nettetal