Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Bericht: 9de Nederlands-Duits Advocatensymposium

Conflictoplossing - vele wegen, een doel

Op 14 september 2018 vond voor de negende keer het Nederlands-Duitse Advocatensymposium plaats, deze keer in het Mauritshuis in Den Haag. Eminente sprekers uit beide landen trakteerden de rond 90 deelnemers uit Nederland en Duitsland  op een levendige inkijk in de praktijk van de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing in het civiele recht. 

 De inhoudelijke “aftrap” werd gedaan door Manfred Nan (De Kempenaer Advocaten). Hij hield een zeer interessante voordracht over  procedures in sportzaken bij het CAS in Lausanne, en zijn rol als arbiter in dat college dat met name bekend is uit zaken waarbij topsporters, FIFA, UEFA of  IOC is betrokken.

 Vervolgens werd de civiele rechtsgang in Nederland en Duitsland belicht. Christian Tombrink, rechter bij het Bundesgerichtshof hield een warm pleidooi voor de gang naar de gewone rechter, met de prikkelende stelling dat de normale rechtsgang in Duitsland geen concurrentie heeft te dulden van de alternatieve geschillenbeslechting; dat het aantal civiele zaken bij de Duitse rechtbanken de laatste jaren fors is teruggelopen, heeft, aldus Tombrink, andere oorzaken.

Floris Bakels, senior rechter bij de rechtbank Amsterdam, (voorheen o.m. raadsheer bij de Hoge Raad) belichtte op een gedreven en persoonlijke wijze hetzelfde thema vervolgens vanuit Nederlands perspectief, waarbij hij met name een pleidooi hield voor de waarborgen die de overheid dient te bieden voor een goed functionerende rechterlijke macht. Daarbij duidde hij o.m. op krapper wordende financiering en personele bezetting.

 Na de lunch met levendige onderlinge gesprekken stond de (internationale) arbitrage centraal. In hun duo presentatie gingen Susanne Gropp-Stadler (Lead Counsel Litigation bij Siemens AG) en Marnix Leijten (De Brauw Blackstone Westbroek), beiden ook verbonden aan det Arbitragecommissie van de Iternationale Kamer van Koophandel ICC, op een boeiende en ook praktische wijze in op de voor- en nadelen van internationale arbitrage.

Daarbij werd helder dat met name bij complexe internationale zakelijke conflicten een arbitrage bij het ICC zowel kwalitatief als procesmatig bijzondere voordelen heeft. Gropp-Stadler wist hierbij bijzonder te boeien met diverse voorbeelden uit de praktijk van een grote industriereus met internationaal engagement.

Aansluitend werd stilgestaan bij mediation. Het podium was voor Dr. Kathrin Höcherl, rechter bij het Landgericht Osnabrück en Bart Neervoort  (Medarba Mediation). Dat mediation bij het Landgericht Osnabrück van grote waarde is, bleek duidelijk uit de lezing van de ervaren mediator Höcherl, die nader inging op mediation op initiatief van de rechtbank. Bart Neervoort, die na vele beroepsjaren als advocaat uitsluitend nog zakelijke mediation begeleidt, liet in zijn levendige voordracht zien dat het bij mediation vooral ook gaat om vertrouwen, empathie en het vermogen om goed te luisteren. Beide sprekers slaagden er goed in op levendige wijze en met praktijkvoorbeelden duidelijk te maken dat mediation een bijzonder geschikte manier is om geschillen snel en tegen aanvaardbare kosten op te lossen.

 Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Regine Nuckel (bestuur DNRV). Daarbij kregen de deelnemers nog ruim de gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en hen te confronteren met stellingen van andere sprekers.

Het symposium vond voor het eerst plaats in Den Haag. Het Mauritshuisgrenzend aan het Binnenhof, het centrum van de bestuurlijke macht in Nederland en met uitzicht op het ‘torentje’,  bood een prachtige entourage voor deze dag. Voorafgaand aan het inhoudelijke gedeelte hadden de deelnemers gelegenheid voor een privé rondleiding langs de bijzondere collectie oude meesters in het Mauritshuis.

 Na afloop van het symposium konden de deelnemers elkaar bij borrel en diner in de klassieke zalen van het Spaansche Hof ontmoeten. Daar was in een feestelijke sfeer meer dan voldoende gelegenheid om met de sprekers en andere deelnemers na te praten; en uiteraard ook om de vriendschappelijke banden tussen de collega’s aan te halen.

Voor zover de sprekers presentaties ter beschikking hebben gesteld, vind u deze hier.

Der-deutsche-Zivilprozess---alternativlos-----Vortrag-RiBGH-Tombrink
The-Court-of-Arbitration-for-Sport-CAS---M.-Nan
Arbitrage----Schiedsgerichtsbarkeit---S.-Gropp-Stadler-M.-Leijten
Mediation---wondermiddel-of-placebo---B.-Neervoort 

Elke twee jaar zijn wij medeorganisator van het Duits-Nederlandse Advocatensymposium. Het Duits-Nederlandse Advocatensymposium is een conferentie op hoog niveau over actuele onderwerpen met betrekking tot het Duits-Nederlandse rechtsverkeer. Het achtste symposium vond in november 2015 in Keulen plaats en had als thema “Recht 4.0 – The Cloud and beyond”.

Het symposium organiseren wij samen met de Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht im Deutschen Anwaltverein.