Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Bericht: 10de Nederlands-Duitse Advocatensymposium

Legal Tech- hogesnelheidslijn of zijspoor?

Op 13 mei 2022 vond in de historische omgeving van Schloss Krickenbeck het 10e Nederlands-Duitse Advocatensymposium plaats met het actuele thema Legal Tech. Gerenommeerde sprekers uit Nederland en Duitsland gaven in hun presentaties vernieuwende en soms verbluffende inzichten in de wereld van Legal Tech.

 Ter ere van het 25 jarig jubileum van de DNRV werd de dag feestelijk geopend door de Nederlandse honorair consul in Düsseldorf, drs. Peter Schuurman. Hij benadrukte het belang van een goede grensoverschrijdende samenwerking niet alleen binnen maar ook buiten de advocatuur.  

 Vervolgens trapten Dr. Petra Arends-Paltzer (Rechtdigital.eu) en Jeroen Zweers (Noun.legal) het inhoudelijke programma samen af met hun lezing “(Geen) angst voor Legal Tech”. Aan de hand van praktijk voorbeelden lieten zij de kansen en uitdagingen van het gebruik van Legal Tech in de advocatuur zien. Tijdens de lezing en aansluitende discussie werd duidelijk dat de Nederlandse deelnemers minder koudwatervrees bij het gebruiken van Legal Tech hebben dan hun Duitse collega’s.

 Aansluitend volgde de lezing “ Bandpunten bij het gebruik van Legal Tech” van Prof. Dr. André Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen). In zijn interessante en vermakelijke bijdrage liet Prof. Dr. Jansen zien wat de term “Legal Tech” eigenlijk allemaal inhoudt en hoe Legal Tech ingezet kan worden om de toegang tot het recht te verbeteren, bijvoorbeeld bij bulkzaken zoals passagiers of de sjoemeldiesels. Er was ook aandacht voor de mogelijke keerzijdes bij het inzetten van Legal Tech, zoals het gevaar van vooringenomen algoritmes. 

Na de lunch werden de deelnemers met vier praktische presentaties verder ingewijd in het thema Legal Tech. In haar presentatie getiteld “Waarom nog advocaten?” liet mr. Wendy Bogers (oprichter van LIGO BV) zien hoe juridische standaarddiensten, zoals bij het oprichten van een BV via een webportal online kunnen worden geleverd. Daarbij stelde zij het verwachtingspatroon van de klant nadrukkelijk in het middelpunt. Natuurlijk werd over het antwoord op de vraag “Waarvoor nog advocaten?” daarna controversieel gediscussieerd. 

In de volgende presentatie demonstreerde Ramin Karbalaie (oprichter van NAIX) live zijn tool waarmee hij advocaten niet vervangen maar helpen wil. De tool maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens geautomatiseerd en betrouwbaar zwart te markeren, bijvoorbeeld voor due diligence onderzoeken of wanneer bepaalde stukken geanonimiseerd met externe partijen gedeeld moeten worden. Deze tool is een goed voorbeeld van een legal tech tool voor de dagelijkse advocatenpraktijk.   

Onder de titel ‘Niet zonder ons’ lieten advocaat Anne Lachmund (Berlin) en prof. Mr. Erik Vermeulen (Universiteit Tilburg/ Signify Netherlands BV) in een enthousiaste duo-presentatie zien hoe zij Legal Tech succesvol ingezet hebben om meer te bereiken in hun praktijk. Anne Lachmund illustreerde hoe zij in haar digitaal advocatenkantoor met focus arbeidsrecht standaard workflows gedigitaliseerd en geautomatiseerd heeft, zoals de intake van cliënten of een geautomatiseerde eerste beoordeling van een ontslagbrief. Erik Vermeulen besprak op zijn beurt hoe Legal Tech zijn dagelijks werkzaamheden als Corporate Counsel bij een grote onderneming de afgelopen 15 veranderd heeft. De laatste twijfelaars over de voordelen van Legal Tech voor de advocatuur zouden wel door deze praktijkvoorbeelden overtuigd moeten zijn.

Het symposium werd afgesloten met een levendige paneldiscussie. De aanwezigen kregen nogmaals ruim de gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en hen te confronteren met de stellingen van andere sprekers. Er werd tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat Legal Tech ook in de advocatuur zeker geschikt is om als een hogesnelheidslijn te dienen.

Dan was het tijd voor het feestelijke diner en het lustrumfeest in de historische zalen van Schloss Krickenbeck.

Programm-Symposium-2022

Bericht: 9de Nederlands-Duits Advocatensymposium

Conflictoplossing - vele wegen, een doel

Op 14 september 2018 vond voor de negende keer het Nederlands-Duitse Advocatensymposium plaats, deze keer in het Mauritshuis in Den Haag. Eminente sprekers uit beide landen trakteerden de rond 90 deelnemers uit Nederland en Duitsland  op een levendige inkijk in de praktijk van de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing in het civiele recht. 

 De inhoudelijke “aftrap” werd gedaan door Manfred Nan (De Kempenaer Advocaten). Hij hield een zeer interessante voordracht over  procedures in sportzaken bij het CAS in Lausanne, en zijn rol als arbiter in dat college dat met name bekend is uit zaken waarbij topsporters, FIFA, UEFA of  IOC is betrokken.

 Vervolgens werd de civiele rechtsgang in Nederland en Duitsland belicht. Christian Tombrink, rechter bij het Bundesgerichtshof hield een warm pleidooi voor de gang naar de gewone rechter, met de prikkelende stelling dat de normale rechtsgang in Duitsland geen concurrentie heeft te dulden van de alternatieve geschillenbeslechting; dat het aantal civiele zaken bij de Duitse rechtbanken de laatste jaren fors is teruggelopen, heeft, aldus Tombrink, andere oorzaken.

Floris Bakels, senior rechter bij de rechtbank Amsterdam, (voorheen o.m. raadsheer bij de Hoge Raad) belichtte op een gedreven en persoonlijke wijze hetzelfde thema vervolgens vanuit Nederlands perspectief, waarbij hij met name een pleidooi hield voor de waarborgen die de overheid dient te bieden voor een goed functionerende rechterlijke macht. Daarbij duidde hij o.m. op krapper wordende financiering en personele bezetting.

 Na de lunch met levendige onderlinge gesprekken stond de (internationale) arbitrage centraal. In hun duo presentatie gingen Susanne Gropp-Stadler (Lead Counsel Litigation bij Siemens AG) en Marnix Leijten (De Brauw Blackstone Westbroek), beiden ook verbonden aan det Arbitragecommissie van de Iternationale Kamer van Koophandel ICC, op een boeiende en ook praktische wijze in op de voor- en nadelen van internationale arbitrage.

Daarbij werd helder dat met name bij complexe internationale zakelijke conflicten een arbitrage bij het ICC zowel kwalitatief als procesmatig bijzondere voordelen heeft. Gropp-Stadler wist hierbij bijzonder te boeien met diverse voorbeelden uit de praktijk van een grote industriereus met internationaal engagement.

Aansluitend werd stilgestaan bij mediation. Het podium was voor Dr. Kathrin Höcherl, rechter bij het Landgericht Osnabrück en Bart Neervoort  (Medarba Mediation). Dat mediation bij het Landgericht Osnabrück van grote waarde is, bleek duidelijk uit de lezing van de ervaren mediator Höcherl, die nader inging op mediation op initiatief van de rechtbank. Bart Neervoort, die na vele beroepsjaren als advocaat uitsluitend nog zakelijke mediation begeleidt, liet in zijn levendige voordracht zien dat het bij mediation vooral ook gaat om vertrouwen, empathie en het vermogen om goed te luisteren. Beide sprekers slaagden er goed in op levendige wijze en met praktijkvoorbeelden duidelijk te maken dat mediation een bijzonder geschikte manier is om geschillen snel en tegen aanvaardbare kosten op te lossen.

 Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Regine Nuckel (bestuur DNRV). Daarbij kregen de deelnemers nog ruim de gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en hen te confronteren met stellingen van andere sprekers.

Het symposium vond voor het eerst plaats in Den Haag. Het Mauritshuisgrenzend aan het Binnenhof, het centrum van de bestuurlijke macht in Nederland en met uitzicht op het ‘torentje’,  bood een prachtige entourage voor deze dag. Voorafgaand aan het inhoudelijke gedeelte hadden de deelnemers gelegenheid voor een privé rondleiding langs de bijzondere collectie oude meesters in het Mauritshuis.

 Na afloop van het symposium konden de deelnemers elkaar bij borrel en diner in de klassieke zalen van het Spaansche Hof ontmoeten. Daar was in een feestelijke sfeer meer dan voldoende gelegenheid om met de sprekers en andere deelnemers na te praten; en uiteraard ook om de vriendschappelijke banden tussen de collega’s aan te halen.

Voor zover de sprekers presentaties ter beschikking hebben gesteld, vind u deze hier.

Der-deutsche-Zivilprozess---alternativlos-----Vortrag-RiBGH-Tombrink
The-Court-of-Arbitration-for-Sport-CAS---M.-Nan
Arbitrage----Schiedsgerichtsbarkeit---S.-Gropp-Stadler-M.-Leijten
Mediation---wondermiddel-of-placebo---B.-Neervoort 

Elke twee à drie  jaar organiseren wij  het Duits-Nederlandse Advocatensymposium. Het Duits-Nederlandse Advocatensymposium is een conferentie op hoog niveau over actuele onderwerpen met betrekking tot het Duits-Nederlandse rechtsverkeer. Het achtste symposium vond in november 2015 in Keulen plaats en had als thema “Recht 4.0 – The Cloud and beyond”.