Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Hét Nederlands-Duitse advocaten netwerk

De Duits-Nederlandse Advocatenvereniging is een actieve vereniging van circa 300 advocaten en (bedrijfs)juristen uit Nederland en Duitsland. De vereniging beoogt de kennis van het respectievelijke andere rechtssysteem over te brengen en de vakinhoudelijke uitwisseling te bevorderen. Daarnaast bieden wij een netwerk waarin wij onderling samenwerken, nieuwe contacten leggen, elkaar verbinden en ervaringen uitwisselen. De praktijk van de advocatuur staat centraal en de vereniging ziet zichzelf als een netwerk van advocaten voor advocaten.

De vereniging organiseert twee keer per jaar een seminar over uiteenlopende onderwerpen en biedt gelegenheid tot netwerken. De seminars vinden afwisselend in Duitsland en in Nederland plaats. Gemiddeld bezoeken rond 50-60 leden onze bijeenkomsten.  

De vereniging is opgericht in 1996.

 

Onze leden vormen samen hét Nederlands-Duitse advocatennetwerk

LEDEN ZOEKEN

Terugkijken op 2019

Herfstseminar 2019: Erven en vererven - het kan zo mooi zijn! 

Philips Museum Eindhoven

Voorjaarsseminar 2019: Happy Birthday AVG!

Rock'n'pop museum Gronau

 LEES  DE BERICHTEN