Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Hét Nederlands-Duitse advocaten netwerk

De Duits-Nederlandse Advocatenvereniging is een actieve vereniging van circa 300 advocaten en (bedrijfs)juristen uit Nederland en Duitsland. De vereniging beoogt de kennis van het respectievelijke andere rechtssysteem over te brengen en de vakinhoudelijke uitwisseling te bevorderen. Daarnaast bieden wij een netwerk waarin wij onderling samenwerken, nieuwe contacten leggen, elkaar verbinden en ervaringen uitwisselen. De praktijk van de advocatuur staat centraal en de vereniging ziet zichzelf als een netwerk van advocaten voor advocaten.

De vereniging organiseert twee keer per jaar een seminar over uiteenlopende onderwerpen en biedt gelegenheid tot netwerken. De seminars vinden afwisselend in Duitsland en in Nederland plaats. Gemiddeld bezoeken rond 50-60 leden onze bijeenkomsten.  

De vereniging is opgericht in 1996.

27 september 2019: Najaarsseminar

Erven en vererven - het kan zo mooi zijn! 

Duits-Nederlands erfrecht in hoofdlijnen en praktijkgevallen

Philips Museum, Eindhoven

 Het volledige programma is bekend.

LEES MEER

 

Onze leden vormen samen hét Nederlands-Duitse advocatennetwerk

LEDEN ZOEKEN

Conflictoplossing - vele wegen, een doel!

Bericht over het 9de Nederlands-Duitse Advocatensymposium

14 september 2018 Mauritshuis, Den Haag

 

LEES MEER