Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Hét Nederlands-Duitse advocaten netwerk

De Duits-Nederlandse Advocatenvereniging is een actieve vereniging van circa 300 advocaten en (bedrijfs)juristen uit Nederland en Duitsland. De vereniging beoogt de kennis van het respectievelijke andere rechtssysteem over te brengen en de vakinhoudelijke uitwisseling te bevorderen. Daarnaast bieden wij een netwerk waarin wij onderling samenwerken, nieuwe contacten leggen, elkaar verbinden en ervaringen uitwisselen. De praktijk van de advocatuur staat centraal en de vereniging ziet zichzelf als een netwerk van advocaten voor advocaten.

De vereniging organiseert twee keer per jaar een seminar over uiteenlopende onderwerpen en biedt gelegenheid tot netwerken. De seminars vinden afwisselend in Duitsland en in Nederland plaats. Gemiddeld bezoeken rond 50-60 leden onze bijeenkomsten.  

De vereniging is opgericht in 1996.

Eenheid in verscheidenheid 
Duits en Nederlands privaatrecht in spagaat tussen uniformiteit en diversiteit

Herfstseminar op 16 september 2022 in Maastricht bij Thiessen Wijnkopers

Presentatie feestbundel 25 jaar DNRV 
Ledenvergadering met bestuursverkiezingen

Het volledige programma vindt u hier. 

25 jaar DNRV

Op 13 april 1996 is de DNRV opgericht. Afgelopen jaar bestond de vereniging dus 25 jaar. Wij vieren ons lustrum uitgebreid met 2 evenementen in 2022.

13 mei 2022: 10de Nederlands-Duits Advocatensymposium - Legal Tech 
Schloss Krickenbeck, Nettetal

16 september 2022: Europees privaatrecht - rechtseenheid en diversiteit
Maastricht

10de Nederlands-Duits Advocatensymposium
 

Thema: Legal Tech

Op 13 mei 2022 heeft het 10de Nederlands-Duitse Advocatensymposium plaatsgevonden. Een uitvoerig bericht vindt u binnenkort op de website.  

 

Onze leden vormen samen hét Nederlands-Duits advocatennetwerk

LEDEN ZOEKEN

Terugkijken op 2019

Herfstseminar 2019: Erven en vererven - het kan zo mooi zijn! 

Philips Museum Eindhoven

Voorjaarsseminar 2019: Happy Birthday AVG!

Rock'n'pop museum Gronau

 LEES  DE BERICHTEN