Seminars

Archief

2017


Flexibel de grens over - uitzending, detachering en inzet zzp'ers

01/12/2017

Op 1 december 2017 zal in Münster ons herfstseminar plaatsvinden met de titel 'Flexibel over de grens - uitzending, detachering en inzet zzp'ers.' Thema van ons najaarsseminar zijn de arbeidsrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke aspecten van flexibele arbeidsrelaties over de grens. Het seminar vindt plaats in het Fürstbischöfliche Schloss te Münster dat onderdeel van de Westfälische-Wilhelms-Universität is. Het seminar vindt plaats in het Fürstbischöfliche Schloss Münster. Als sprekers hebben wij allereerst onze leden Bastian Honerbom (Brouwer Legal, Enschede) en Nicki Welchering (Alpmann Fröhlich, Rheine) bereid gevonden, die het onderwerp vanuit arbeidsrechtelijk perspectief zullen belichten. Herman Lammers (Euregio, Gronau) zal ons vervolgens een kijkje in de keuken van de grensoverschrijdende belastingpraktijk en de problemen van grensgangers geven. Na de lunch zal Nadine Sommer (Sociale Verzekeringsbank, Nijmegen) tot slot de sociaal-verzekeringsrechtelijke aspecten van het onderwerp behandelen. Na het inhoudelijke programma krijgen wij een kunsthistorische rondleiding van het Münsterse Schloss naar het Haus der Niederlande, die wij met een kerstborrel in het Haus der Niederlande afsluiten. Het Haus der Niederlande ligt direct naast de sfeervolle kerstmarkt bij de Lambertikirche, zodat ieder voor zich daarna nog voldoende gelegenheid heeft om van de geur van Glühwein en Lebkuchen te genieten. Verdere details vindt u in de uitnodiging en in het programma.
 

Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf - wegen door de jungle

19/05/2017

Op 19 mei 2017 zal ons voorjaarsseminaar plaatsvinden met de titel 'Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf - wegen door de jungle'. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Burgers' Zoo in Arnhem. Voor ons seminar hebben wij notarissen en belastingadviseurs uit Duitsland en uit Nederland uitgenodigd om ons wegen door de jungle te laten zien. De aftrap wordt genomen door Dr. Ansgar Beckervordersandfort (Beckervordersandfort & Partner, Münster) en mr. Roland van Mourik (Hekkelman Advocaten & Notarissen, Nijmegen). Beiden zijn bewezen experts op dit gebied. In het tweede themablok zullen Carsten Kuglarz (Heisterborg und Partner, Stadtlohn) en vervolgens Mariëlle Kisfeld-Mommer en Harold Oude Smeijers (KroeseWevers Belastingadviseurs, Oldenzaal) de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging in het familiebedrijf vanuit Nederlands en Duits perspectief belichten. Vervolgens zal de directeur van Burgers' Zoo, Alex van Hooff, zijn persoonlijke ervaringen met bedrijfsopvolging in het familiebedrijf met ons delen. Het seminar eindigt met een kijkje achter de schermen van de 'Ocean' en zoals gewend met een gezellige borrel.
 

2016


Titel - en nu? Een praktische kijk op executie in D/NL

04/11/2016

Op 4 november 2016 vindt ons herfstseminar 'Titel - en dan?" in Venlo plaats. Thema van ons seminar zijn de praktische aspecten van tenuitvoerlegging. Hoe kom je, nadat je een titel hebt verkregen, aan je geld? Wat doet de deurwaarder voor zijn opdrachtgever? Hoe werkt de executie van „atypische“ vermogensbestanddelen? Vier sprekers zullen deze onderwerpen vanuit verschillend perspectief behandelen. De aftrap wordt genomen door onze beide leden Daan Spoormans (Ekelmans & Meijer, Den Haag) en Dirk Grotstollen (NJP Grotstollen, Duisburg) in een duopresentatie. Zij zullen het thema vanuit de advocatuur benaderen. Na de lunch zal Prof. Ton Jongbloed (Universiteit Utrecht), bij uitstek de expert op het gebied van het executierecht, in vogelvlucht omstreden kwesties van het executierecht belichten. Vervolgens zal Obergerichtsvollzieher Harald Brands, docent in het kader van de deurwaardersopleiding bij het Ausbildungszentrum der Justiz NRW, ons meenemen naar de wereld van de (Duitse) deurwaarders. het Scelta Institute, zetel en innovatiecentrum van het Nederlandse familiebedrijf Scelta Mushrooms. Voor een eerste indruk zie hier: http://www.thesceltakitchen.com/the-scelta-institute/. Uitnodiging, programma, aanmeldingsformulier en routebeschrijving vindt u hier.
 

Aansprakelijkheidsrecht - een breed begrip

15/04/2016 - 16-04-2016

Geachte confrères, collegae, amici, amicae,

Hierbij willen wij u graag van harte uitnodigen voor ons voorjaarsseminar "Aansprakelijkheid – een breed begrip" met aansluitende ledenvergadering en met name ons lustrumfeest naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging. Het seminar vindt plaats op 15 april 2016 op Schloss Krickenbeck in Nettetal. Wij verheugen ons in het bijzonder om traditiegetrouw weer eens op Schloss Krickenbeck te mogen zijn.

1. Seminar

Deze keer zullen wij ons verdiepen in het onderwerp "Aansprakelijkheid – een breed begrip". Met het thema aansprakelijkheid worden wij, op welk rechtsgebied wij ook werkzaam zijn, bijna dagelijks geconfronteerd. Om te beginnen zullen Fleur Prop en Götz Hempel het belangrijke onderwerp "Bestuurdersaansprakelijkheid" in de vorm van een duo-presentatie vanuit Duits en Nederlands perspectief presenteren. Aansluitend stellen Markus Matzkeit en Bernd Kabel, onder het motto "Ogen op de weg", de bijzonderheden van de aansprakelijkheid in het Duitse en Nederlandse verkeersrecht aan ons voor. Ten slotte informeren Anita Bennink en Patrick Link ons over casus-posities en de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheidskwesties in het arbeidsrecht, in het bijzonder de aansprakelijkheid van onderaannemers.


2. Ledenvergadering

Voordat om 16.00 uur de ledenvergadering begint, zal Werner Koczwara ons verrassen met enkele passages uit zijn satirisch programma "Am 8. Tag schuf Gott den Rechts-anwalt”, waarin hij zijn inzichten en meningen over onze beroepsgroep zal geven.

Belangrijk onderdeel van de ledenvergadering is de verkiezing van het bestuur. Wij verwijzen naar de uitnodiging en de agenda.

3. Lustrum: 20 jaar DNRV

Wellicht het belangrijkste programmapunt van ons voorjaarseminar is het 20 jarige lustrum van onze vereniging dat wij graag samen met u tijdens een borrel en een feestelijk diner willen vieren. Wij zijn erg blij dat wij, aansluitend aan het galadiner, traditiegetrouw de Tenne voor een Partynacht hebben kunnen reserveren waar onze collega en bestuurslid Uli Kugler daar met zijn band "The Daws" live zal rocken.

Na de overnachting in Schloss Krickenbeck willen wij graag met zoveel mogelijk leden nog samen ontbijten, voordat iedereen dan weer naar huis gaat.

Wij kijken uit naar een mooi lustrumfeest met een grote opkomst en verzoeken u zich snel aan te melden.

DNRV / het bestuur

 

 

 

 

 

 


 

 

2015


8e Nederlands-Duitse Advocatensymposium

13/11/2015 - 14-11-2015

 

"Never waste a good crisis"- Insolventieprocedures in Duitsland en Nederland

17/04/2015

 Beste leden, 

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor ons voorjaarsseminar „Internationaal insolventierecht – professionele insolventierechtelijke advisering in Duitsland en Nederland“.

Het seminar vindt plaats op 17 april 2015 in Duisburg in het restaurant van het Museum "Küppersmühle", direct gelegen in de binnenhaven van Duisburg. De binnenhaven van Duisburg was vroeger de „graanschuur“ van het Roergebied; vandaag de dag is het „Museum Küppersmühle für moderne Kunst“ een van de grootste Duitse particuliere musea, waar wij kunnen genieten van een van de mooiste verzamelingen van Duitse kunst vanaf de jaren ʼ50 van de vorige eeuw tot heden en, aansluitend op het inhoudelijke gedeelte, de expositie "Malerische Grenzauflösungen" van Ralph Fleck.

Tijdens het voorjaarsseminar staat het thema "Never waste a good crisis – professionele insolventierechtelijke advisering in Duitsland en Nederland“ centraal. Het gebeurt maar al te vaak dat een klant of een leverancier van onze cliënten in het buurland in financiële problemen geraakt. Ook komt het veelvuldig voor dat wij als advocaten te maken krijgen met het instellen of secureren van vorderingen jegens schuldenaren die niet meer kunnen of willen betalen. Zoals altijd is het zo dat „der Teufel im Detail steckt“. De sprekers zullen, zoals gebruikelijk, in het bijzonder aandacht besteden aan de verschillen tussen Duitse en Nederlandse insolventieprocedures.

In een duo-presentatie zullen allereerst Mink Severiens (Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte, Enschede) en Dirk Andres (AndresSchneider Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter, Düsseldorf) aan de hand van voorbeelden uit hun advocatuurlijke praktijk belangrijke vragen en basisprincipes van het Duitse en Nederlandse insolventierecht behandelen. Tevens zullen zij ingaan op bijzonderheden bij grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Vervolgens zal het thema vanuit het perspectief van de rechter worden belicht. Wij verheugen ons zeer dat wij in de heer Jeroen Lucassen (Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem) en een nog nader bekend te maken Duitse rechter, twee ervaren rechters hebben gevonden die vanuit hun praktijk verslag kunnen doen.

In een slotronde zullen de sprekers gezamenlijk juridische overeenkomsten en verschillen van Duitse en Nederlandse insolventieprocedures bespreken.

Het seminar sluit af met een rondleiding door het museum Küppersmühle en – zoals altijd – een borrel.

Wij hopen dat wij wederom een interessant onderwerp hebben gekozen en wij zijn ervan overtuigd dat het seminar in de Küppersmühle in de binnenhaven van Duisburg een uitstekende gelegenheid biedt om naast een inhoudelijke update ook oude vrienden en collega’s weer eens te zien en nieuwe collega’s te leren kennen.

Het programma en het inschrijfformulier vinden jullie op onze website http://www.dnrv.net/de/seminars.html.

Wij hopen op een grote opkomst en zien jullie aanmelding graag uiterlijk 31 maart 2015 tegemoet.

Let erop dat in geval van afmelding na 8 april 2015 de volledige seminarbijdrage in rekening wordt gebracht.

Bereikbaarheid Museum Küppersmühle:

In de bijlage treffen jullie een routebeschrijving aan voor het geval jullie met de auto of met het openbaar vervoer komen.

Als jullie gebruik maken van een navigatiesysteem dan graag "Duisburg/ Philosophenweg" programmeren; na het verlaten van de snelweg volgen jullie de borden "Innenhafen" resp. "Museum Küppersmühle". Direct in de omgeving zijn openbare parkeerplaatsen en een parkeergarage.

Mochten jullie met het openbaar vervoer komen, kunnen jullie of vanaf het Centraal Station naar de locatie lopen (ca. 10 minuten) of bus 934 nemen en uitstappen bij de halte "Hansegracht".

Hartelijke groet,

Alice van der Schee (voorzitter)

Bijlagen:     Programma seminar

Inschrijfformulier

Routebeschrijving

 

REMINDER

10/04/2015 - 17-04-2015

 REMINDER "Never waste a good crisis"- Insolventieprocedures in Duitsland en Nederland

"Never waste a good crisis" – Insolventieprocedures in Duitsland en Nederland

Beste leden,

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor ons voorjaarsseminar „Internationaal insolventierecht – professionele insolventierechtelijke advisering in Duitsland en Nederland“.

Het seminar vindt plaats op 17 april 2015 in Duisburg in het restaurant van het Museum "Küppersmühle", direct gelegen in de binnenhaven van Duisburg. De binnenhaven van Duisburg was vroeger de „graanschuur“ van het Roergebied; vandaag de dag is het „Museum Küppersmühle für moderne Kunst“ een van de grootste Duitse particuliere musea, waar wij kunnen genieten van een van de mooiste verzamelingen van Duitse kunst vanaf de jaren ʼ50 van de vorige eeuw tot heden en, aansluitend op het inhoudelijke gedeelte, de expositie "Malerische Grenzauflösungen" van Ralph Fleck.

Tijdens het voorjaarsseminar staat het thema "Never waste a good crisis – professionele insolventierechtelijke advisering in Duitsland en Nederland“ centraal. Het gebeurt maar al te vaak dat een klant of een leverancier van onze cliënten in het buurland in financiële problemen geraakt. Ook komt het veelvuldig voor dat wij als advocaten te maken krijgen met het instellen of secureren van vorderingen jegens schuldenaren die niet meer kunnen of willen betalen. Zoals altijd is het zo dat „der Teufel im Detail steckt“. De sprekers zullen, zoals gebruikelijk, in het bijzonder aandacht besteden aan de verschillen tussen Duitse en Nederlandse insolventieprocedures.

In een duo-presentatie zullen allereerst Mink Severiens (Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte, Enschede) en Dirk Andres (AndresSchneider Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter, Düsseldorf) aan de hand van voorbeelden uit hun advocatuurlijke praktijk belangrijke vragen en basisprincipes van het Duitse en Nederlandse insolventierecht behandelen. Tevens zullen zij ingaan op bijzonderheden bij grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Vervolgens zal het thema vanuit het perspectief van de rechter worden belicht. Wij verheugen ons zeer dat wij in de heer Jeroen Lucassen (Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem) en een nog nader bekend te maken Duitse rechter, twee ervaren rechters hebben gevonden die vanuit hun praktijk verslag kunnen doen.

In een slotronde zullen de sprekers gezamenlijk juridische overeenkomsten en verschillen van Duitse en Nederlandse insolventieprocedures bespreken.

Het seminar sluit af met een rondleiding door het museum Küppersmühle en – zoals altijd – een borrel.

Wij hopen dat wij wederom een interessant onderwerp hebben gekozen en wij zijn ervan overtuigd dat het seminar in de Küppersmühle in de binnenhaven van Duisburg een uitstekende gelegenheid biedt om naast een inhoudelijke update ook oude vrienden en collega’s weer eens te zien en nieuwe collega’s te leren kennen.

Het programma en het inschrijfformulier vinden jullie op onze website http://www.dnrv.net/de/seminars.html.

Wij hopen op een grote opkomst en zien jullie aanmelding graag uiterlijk 31 maart 2015 tegemoet.

Let erop dat in geval van afmelding na 8 april 2015 de volledige seminarbijdrage in rekening wordt gebracht.

Bereikbaarheid Museum Küppersmühle:

In de bijlage treffen jullie een routebeschrijving aan voor het geval jullie met de auto of met het openbaar vervoer komen.

Als jullie gebruik maken van een navigatiesysteem dan graag "Duisburg/ Philosophenweg" programmeren; na het verlaten van de snelweg volgen jullie de borden "Innenhafen" resp. "Museum Küppersmühle". Direct in de omgeving zijn openbare parkeerplaatsen en een parkeergarage.

Mochten jullie met het openbaar vervoer komen, kunnen jullie of vanaf het Centraal Station naar de locatie lopen (ca. 10 minuten) of bus 934 nemen en uitstappen bij de halte "Hansegracht".

Hartelijke groet,

Alice van der Schee (voorzitter)

Bijlagen: Programma seminar
                 Inschrijfformulier
                 Routebeschrijving

 

2014


Procederen in de praktijk

07/11/2014

Geachte collega,
Geachte confrère,

Gaarne nodigen wij u uit voor ons herfstseminar "De burgerlijke rechtsvordering in de praktijk - correct dagvaarden, procedurele fouten vermijden in Duitsland en Nederland".

Het seminar zal op 7 november 2014 worden gehouden in het leuke museum: Het Spoorwegmuseum, waarbij niet alleen vrienden van het spoor plezier zullen beleven. Het wordt niet voor niets het leukste museum van Nederland genoemd.

Deze keer willen we graag het thema „De burgerlijke rechtsvordering in de praktijk – correct dagvaarden, procedurele fouten vermijden in Duitsland en Nederland“ aan de orde stellen. Procesrecht is voor ons allen belangrijk. Juist procederen is een kunst en met name in een grensoverschrijdende praktijk is het belangrijk te weten wat je in een procedure aan de andere kant van de grens kunt verwachten.

In een duo-presentatie zullen onze leden Esther Tromp (Boels Zanders Advocaten) en Alexander Sanio (Heisterborg International Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stadtlohn/Emsbüren) met behulp van case studies belangrijke kwesties en uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht in Duitsland en Nederland uitleggen. Ook komen bijzonderheden bij grensoverschrijdende civiele procedures en dan speciaal in de Duits-Nederlandse gevallen ter sprake.

Vervolgens zullen we dit thema vanuit rechterlijk perspectief benaderen. Wij zijn bijzonder verheugd met Klaus Schelp (voormalig president van het Landgericht) en Martin Vaessen (senior rechter bij de Rechtbank Gelderland) twee ervaren rechters bereid gevonden te hebben, die ons iets over de curiosa uit de rechtszaal kunnen vertellen.

Afsluitend zullen we proberen - niet alleen juridische - de gelijkenissen en verschillen in het Duitse en Nederlandse procesrecht te vinden.

Het programma en inschrijvingsformulier zijn ook te vinden op onze website http://www.dnrv.net/de/seminars.html.

Wij hopen u met dit onderwerp en de gekozen presentatievorm weer een interessant en aansprekend seminar aan te bieden. Het seminar wordt afgesloten met een rondleiding door het museum en een aansluitende borrel. Het is derhalve weer een uitstekende gelegenheid om vrienden en collegae weer te zien en nieuwe collegae te ontmoeten.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding op tijd in te zenden.

Wij hopen veel aanmeldingen te mogen ontvangen en verwachten uw aanmelding graag tot 24 oktober 2014.

Bereikbaarheid Spoorwegmuseum

Bijgevoegd is een routebeschrijving per auto en per trein/bus.

Voor het rijden met navigatie moet worden ingevuld: ‘Johan van Oldenbarneveltlaan 1, Utrecht’.

Let op: vanaf A2 uit de richting Amsterdam niet Centrum/Jaarbeurs volgen, maar via Stadion Galgenwaard rijden.

Met vriendelijke groet,

Alice van der Schee
Voorzitter

Bijlagen:

programma
aanmeldingsformulier
routebeschrijving

 

Seminar Internationales Arbeitsrecht

16/05/2014

Sehr geehrte Frau Kollegin,
Sehr geehrter Herr Kollege,

hiermit möchten wir Sie herzlich zu unserem Frühjahrsseminar „Internationales Arbeitsrecht“ mit anschließender Mitgliederversammlung einladen.

1. Seminar

Das Seminar wird am 16 Mai 2014 in der Hausbrauerei Zum Schlüssel, Bolkerstr. 41-47 in Düsseldorf stattfinden.

Dieses Mal möchten wir uns mit dem Thema „Internationales Arbeitsrecht in deutsch-niederländischen Arbeitsverhältnissen“ auseinandersetzen.

Für viele unserer Mitglieder sind Fragen des anwendbaren Rechtes und der Zuständigkeit bei deutsch-niederländischen Arbeitsverhältnissen ein Dauerbrenner in der Beratungspraxis. Eine aktuelle EuGH-Entscheidung aus dem September 2013 (Schlecker ./. Boedeker, C-64/12) wirft ein neues Licht auf diese Fragen.

In einer Duo-Präsentation werden Frauke Heudtlaß (Raupert & Wollert-Elmendorff) und Ute Acker (DVDW Advocaten) anhand von Fallbeispielen wichtige Fragen des anwendbaren Rechts, Zuständigkeitsprobleme und Gestaltungsmöglichkeiten sowohl aus deutscher als auch aus niederländischer Sicht erläutern.

Danach wird Richard de Lange (LPL Advocaten) von der EuGH-Sache Schlecker ./. Boedeker berichten. Wir freuen uns besonders, dass unser langjähriges Mitglied Richard de Lange als Verfahrensbeteiligter von diesem EuGH-Verfahren berichtet und seine Erfahrungen mit uns teilt.

Abschließend wird Nadine Sommer vom Bureau Duitse Zaken (SVB) uns erläutern, wann deutsches und wann niederländisches Sozialversicherungsrecht in grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen anwendbar ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer Webseite http://www.dnrv.net/de/seminars.html.

Wir bitten Sie höflich, Ihre Anmeldung frühzeitig zu zusenden.

Wir hoffen auf wiederum viele Anmeldungen und sehen Ihrer Anmeldung gerne bis spätestens dem 25. April 2014 entgegen.


2. Mitgliederversammlung

Weiterhin werden wir direkt im Anschluss an das Seminar unsere Mitgliederversammlung abhalten. Die Tagesordnung finden Sie in der Anlage.

Ein wichtiger Punkt sind die Vorstandswahlen; in diesem Zusammenhang gestatten Sie mir einige persönliche Anmerkungen:

Seit nunmehr zehn Jahren engagiere ich mich als Vorsitzender der Deutsch-Niederländischen Rechtsanwaltsvereinigung. Wir haben damals der „stillgelegten“ Vereinigung wieder zu neuem Leben verholfen. Inzwischen können wir, dank der Arbeit des gesamten Vorstandes und der Unterstützung durch unsere Mitglieder, nicht nur auf viele erfolgreiche Seminare und Symposien zurückblicken, sondern haben auch wieder eine sehr gesunde Finanzlage; unsere Mitgliederverwaltung und unsere Internet-Präsenz sind völlig up-to-date.

Nach zehn Jahren intensiver Vorstandsarbeit scheint mir nun der Zeitpunkt gekommen, den Vorsitz abzugeben und damit auch wieder neuen Elan in den Vorstand zu bringen. Viele Mitglieder wissen, dass ich zum 1. März 2014 zum außerordentlichen Professor für Deutsch-Niederländische Rechtsbeziehungen an der Universität von Amsterdam (UvA) ernannt worden bin. Dies stellt eine zusätzliche Belastung dar, die meinen Entschluss zur Aufgabe der Vorstandstätigkeit weiter verstärkt hat.

Wir haben uns im Vorfeld der Mitgliederversammlung um die Nachfolgefrage gekümmert. Unser langjähriges Mitglied Alice van der Schee von Van Benthem & Keulen in Utrecht hat sich bereit erklärt, sich zur Wahl der Vorsitzenden zu stellen. Wir begrüßen dies sehr, da Alice van der Schee auch die Unterstützung hat, die hierbei unbedingt erforderlich ist. Unsere Schatzmeisterin Regine Nuckel hat sich bereit erklärt, unter dem Vorsitz von Alice van der Schee weitere zwei Jahre als Schatzmeisterin zur Verfügung zu stehen. Ute Acker möchte auch weiter als stellvertretende Vorsitzende dem Vorstand angehören, sodass die Kontinuität auf jeden Fall gewahrt bleibt. Der Kollege Ton Leysen kandidiert ebenfalls nochmals. Der Kollege Ulrich Kugler steht eventuell auch wieder zur Verfügung. Selbstverständlich können sich auch andere Mitglieder als Kandidaten für Funktionen im Vorstand zur Wahl stellen. In diesem Fall bitte ich um rechtzeitige Benachrichtigung.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die vielen anregenden Beiträge in den letzten zehn Jahren bedanken. Selbstverständlich bleibe ich als Mitglied der Vereinigung verbunden und werde auch weiterhin an den Veranstaltungen teilnehmen. Mein besonderer Dank gilt auch Cora Smits, die bei Van Diepen Van der Kroef Advocaten die Mitgliederverwaltung hervorragend geführt hat und die Kommunikation mit den Mitgliedern und innerhalb des Vorstandes in den letzten Jahren begleitet hat.

Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Mitglieder zur Mitgliederversammlung erscheinen, damit ich auch noch einmal persönlich als Vorsitzender von diesem und jenem Abschied nehmen kann.

Falls Sie von einer Vollmacht Gebrauch machen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie pro Mitglied nur drei Vollmachten benutzen dürfen.

 

Erreichbarkeit der Hausbrauerei Zum Schlüssel

Wir weisen Sie darauf hin, dass:

• die Bolkerstr. Fußgängerzone ist und nicht ins Navi eingegeben werden kann (am besten direkt ein Parkhaus eingeben)
• die Brauerei inmitten der Düsseldorfer Altstadt liegt (etwas mehr Zeit für die Anreise einplanen!)
• die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut ist (Haltestelle Heinrich-Heine-Allee)
• wir empfehlen, in einem der nahegelegenen Parkhäuser zu Parken https://www.google.de/search?q=parkh%C3%A4user+d%C3%BCsseldorf+altstadt


Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. Axel Hagedorn
Vorsitzender

 

2013


7e Nederlands-Duitse Advocatensymposium

15/11/2013 - 16-11-2013

15 & 16 november 2013 in Amsterdam
Koepelkerk - Renaissance conferentiecenter

Geachte collegae en confrères,

Het is ons een genoegen u voor het 7e Nederlands-Duitse Advocatensymposium uit te nodigen, dat dit jaar opnieuw in Amsterdam zal plaatsvinden.

Het is ons gelukt een afwisselend, interessant en actueel programma met uitstekende sprekers uit Duitsland en Nederland samen te stellen. En vanzelfsprekend zal er zoals altijd voldoende gelegenheid zijn naast beroepsmatige ook vriendschappelijke contacten te hebben.

Amsterdam betekent water en grachten; wij zullen daarom na een grachtenrondvaart gezamenlijk in het recentelijk heropende Scheepvaartmuseum dineren.

Ook zullen wij u deze uitnodiging, het aanmeldingsformulier en het programma eind augustus per post toezenden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding vroegtijdig toe te zenden en zien uw aanmelding graag tot uiterlijk 25 oktober 2013 tegemoet.

Tot ziens in Amsterdam. Wij verheugen ons u hier te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,


Dr. Axel Hagedorn
Voorzitter

 

Seminar Wanprestatie

24/05/2013

Amsterdam, 3 april 2013

Geachte collega,
Geachte confrère,

Voor ons voorjaarsseminar met aansluitend een rondleiding door het archeologische park, willen wij u hierbij van harte uitnodigen. Het seminar zal plaatsvinden op 24 mei 2013 in het Römer Museum bij het archeologische park in Xanten, tussen Arnhem en Essen.

Wij willen ons dit keer richten op het thema “Wanprestatie”.

Wij hopen u met onze sprekers weer een boeiend en interessant seminar te kunnen bieden.
RA Sören Kläner van Beiten Burkhardt zal u informeren over de Duitse aspecten rondom wanprestatie bij koop en aanneming van werk.

Over de Nederlandse aspecten van dit thema zal mevrouw Alexandra Schluep van Schutte Schluep & Heide-Jörgensen u informeren.

In de middag zal Joachim Staab van Van Diepen van der Kroef spreken over het Weens Koopverdrag, rechten bij niet-nakoming.

Na het dagprogramma is er voor ons een rondleiding in het archeologische park (of bij slecht weer in het Römer Museum) georganiseerd en als afsluiting van de dag willen wij gezamenlijk van een aangeklede Romeinse borrel met u genieten.

Het programma en aanmeldingsformulier vindt u op onze website http://www.dnrv.net/nl/seminars.html.
Ook zullen wij u deze uitnodiging, het aanmeldingsformulier en het programma per post toezenden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding vroegtijdig toe te zenden. Wij hopen wederom veel aanmeldingen te mogen ontvangen en zien uw aanmelding graag tot uiterlijk 3 mei 2013 tegemoet.

Met vriendelijke groet,


mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter

 

2012


Seminar Internet & Consumenten(bescherming)

26/10/2012 - 27-10-2012

Amsterdam, 14 september 2012

Geachte collega,
Geachte confrère,

Voor ons herfstseminar met aansluitend een wijnproeverij en overnachting, willen wij u hierbij van harte uitnodigen. Het seminar zal plaatsvinden op 26/27 oktober 2012 in het schitterende wijngebied aan de Ahr, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in de buurt bij Bonn.

Wij hebben dit keer voor een thema met toenemende betekenis gekozen: Internet & Consumenten(bescherming).

Wij hopen u met onze sprekers weer een boeiend en interessant seminar te kunnen bieden.
Mr. Elisabeth Thole van Van Doorne zal u informeren over de Nederlandse aspecten rondom internet & consumenten(bescherming).

Over de Duitse aspecten van dit thema zal de heer Steffen Wilde van Wilde-Rechtsanwälte u informeren.

Aansluitend zal een spreker uit het bedrijfsleven de praktische kant toelichten.

Na het dagprogramma is er voor ons een wijnproeverij georganiseerd en als afsluiting van de dag willen wij gezamenlijk van een heerlijk diner met u genieten.

Wij hebben een optie op hotelkamers in het Giffels Goldener Anker hotel, zodat u op zaterdag na een ontbijt uitgerust weer op pad kunt gaan.
Als u van deze optie gebruik wilt maken, verzoeken u zelf voor uw reservering tijdig te zorgen en daarbij aan te geven dat u deelneemt aan het DNRV seminar.

Indien u de avond voorafgaande aan het seminar wilt aanreizen, verzoeken wij u ook voor die nacht zelf een kamer te reserveren. Het seminar vindt plaats in het hotel Giffels Goldener Anker. http://www.giffelsgoldeneranker.de

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding vroegtijdig toe te zenden. Wij hopen wederom veel aanmeldingen te mogen ontvangen en zien uw aanmelding graag tot uiterlijk 10 oktober 2012 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter
 

 

Seminar 'Commercieel huurrecht'

20/04/2012

Amsterdam, 13 maart 2012

Geachte collega,
Geachte confrère,

Graag willen wij u uitnodigen voor ons voorjaarsseminar op 20 april 2012 met als thema “Commercieel huurrecht”.

Dit onderwerp is nog nooit binnen de vereniging behandeld en zal gecombineerd worden met praktijk tips van ervaren makelaars.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met de genodigde sprekers een goede keuze hebben kunnen maken.
Mr. Birgit Gruppen van Trip Advocaten & Notarissen zal u informeren over de Nederlandse aspecten van het commerciële huurrecht.

Over de Duitse aspecten van het commercieel huurrecht zal de heer Dr. Ron Baer van Müller Radack Rechtsanwälte Notar u informeren.

Aansluitend zal de heer Robert Kellershohn van Savills Immobilen Beratungs-GmbH uit Düsseldorf u praktijktips rondom het thema aanreiken. Een nog nader te noemen spreker zal dit vanuit Nederlands oogpunt doen.

Om een prachtige start in de lente te ondersteunen, vindt het seminar deze keer plaats op de Floriade in Venlo. Aansluitend vindt de 2-jaarlijkse ledenvergadering plaats.

De uitnodiging, agenda en een voorbeeld machtiging hiervoor ontvangt u als bijlage. Wij sluiten de dag af met een rondleiding over het Floriade terrein en een gezellige borrel.

Het programma en aanmeldingsformulier vindt u bijgesloten.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding vroegtijdig toe te zenden. Wij hopen wederom veel aanmeldingen te mogen ontvangen en zien uw aanmelding graag tot uiterlijk 5 april 2012 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter
 

 

2011


6e Nederlands-Duitse Advocatensymposium

18/11/2011 - 19-11-2011

Hotel Hyatt Regency in Köln

Met genoegen nodigen wij u uit voor het 6de Nederlands-Duitse advocatensymposium in Keulen, waarmee wij aan willen knopen bij het succes van de laatste symposia. Opnieuw willen wij u inzicht verschaffen in de verschillen in de rechtssystemen en rechtsculturen van beide landen.

Tijdens de bijeenkomsten zullen verschillende actuele ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie en wetgeving in Duitsland en Nederland aan de orde komen. Wij hebben wederom uitstekende sprekers uit beide landen uitgenodigd. Naast het juridische programma zal er zoals altijd voldoende gelegenheid zijn voor informele en vriendschappelijke contacten tussen Duitse en Nederlandse collega’s. Onze avond in de ‘Kölner Altstadt’ zal u daarvoor ruimschoots gelegenheid bieden.

Wij verheugen ons erop u in groten getale in Keulen te mogen begroeten.

Voor meer informatie en aanmelding zie bijlagen.

 

Seminar 'De advocaat in sociale media'

13/05/2011

Amsterdam, 1 april 2011

Geachte collega,
Geachte confrère,

Graag wil ik u uitnodigen voor ons seminar “De advocaat in sociale media” op 13 mei 2011.

Wederom is het ons gelukt om uitstekende sprekers uit te nodigen. Ons lid van de vereniging de heer mr. A. Ilken van Spring Advocaten te Amsterdam zal u op de hoogte brengen van de juridische aspecten met betrekking tot sociale media vanuit Nederlands perspectief.

Aansluitend zal onze Duitse collega mevrouw Dr. A. Bonanni van CMS Hasche Sigle uit Keulen u over de juridische aspecten met betrekking tot sociale media vanuit Duits perspectief informeren.

Aan het eind zal de heer D. Sukowski van Tourismuszukunft Marktforschung GmbH & Co. KG uit Eichstätt op de “Do's & Don'ts” bij het gebruik van sociale media ingaan.

Het seminar vindt plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch. Wij sluiten de dag af met een rondleiding door de Verkadefabriek en een gezellige borrel.

Programma, aanmeldingsformulier en routebeschrijving vindt u bijgevoegd. Wij hopen wederom op talrijke aanmeldingen en zien uw aanmelding z.s.m. tot uiterlijk 30 april 2011 tegemoet.
Onze Nederlandse collega’s ontvangen bij deelname 3 PO punten.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter

 

2010


Seminar 'Mergers & Acquisitions'

19/11/2010

Amsterdam, 22 september 2010

Geachte collega,
Geachte confrère,

Graag willen wij u uitnodigen voor ons seminar op 19 november 2010 met als thema ‘’Mergers & Acquisitions’’.

Deze keer hebben wij de juridische aspecten gecombineerd met een presentatie over interculturele communicatie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij wederom met de genodigde sprekers een goede keuze hebben kunnen maken.

Ons bestuurslid, Rechtsanwältin Regine Nuckel, van advocatenkantoor Beiten Burkhardt uit Düsseldorf zal u op de hoogte brengen omtrent het Duitse aspect.

Aansluitend zal onze Nederlandse collega, mr. Arjen Paardekooper, van Blenheim Advocaten uit Amsterdam u over het Nederlandse recht informeren.

Mevrouw Katja Schleicher van IMPACT! Communication Coaching uit Den Haag zal aansluitend een workshop verzorgen betreffende bijzondere verschillen m.b.t. onderhandelstrategieën in de Nederlands-Duitse context.

Het seminar vindt deze keer plaats op de prachtige en luxe locatie het historische stoomschip de SS Rotterdam, te Rotterdam. Daar sluiten wij de dag af met een rondleiding op de SS Rotterdam en een gezellige borrel.

Programma, aanmeldingsformulier en routebeschrijving vindt u bijgesloten.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw aanmelding vroegtijdig op te sturen. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Wij hopen wederom veel aanmeldingen te mogen ontvangen en zien uw aanmelding z.s.m.graag uiterlijk tot 31 oktober 2010 tegemoet.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter

 

Seminar 'agentuurrecht'

16/04/2010 - 17-04-2010

Geachte collega,
Geachte confrère,

Graag wil ik u uitnodigen voor ons seminar ‘’Agentuurrecht’’ op 16 en 17 april 2010.

Wederom is het ons gelukt om uitstekende sprekers uit te nodigen. Ons lid van de vereniging RA P.- H. de Buhr van Dr. Harten & Partner Rechtsanwälte uit Hamburg zal u op de hoogte brengen omtrent het Duitse agentuurrecht.

Aansluitend zal onze Nederlandse collega mr. W.B. baron van Till van Van Till Advocaten uit Amsterdam u over het Nederlandse agentuurrecht informeren.

Aan het eind zal ons bestuurslid mevrouw mr. U. Acker van DVDW Advocaten uit Den Haag over bijzondere problemen en verschillen in de twee rechtssystemen m.b.t. agentuurrecht ingaan.

Het seminar vindt plaats op Schloß Krickenbeck te Nettetal. Wij sluiten de eerste dag met een gezellig diner. Ter afsluiting willen wij u op zaterdag verschillende activiteiten aanbieden.

De ledenvergadering met de verkiezing van het bestuur worden op vrijdag gehouden.

Programma, aanmeldingsformulier en routebeschrijving vindt u bijgevoegd. Wij hopen wederom op talrijke aanmeldingen en zien uw aanmelding z.s.m. tot uiterlijk 31 maart 2010 tegemoet.

Ik verzoek u uw hotelkamer met behulp van bijgevoegd formulier tot uiterlijk 23 maart zelf te reserveren.

Met vriendelijke groet,
mr. dr. drs. Axel Hagedorn
Voorzitter

 

2009


5e Nederlands-Duits Advocatensymposium

20/11/2009 - 21-11-2009

Met groot genoegen willen wij het 5e Nederlands-Duits Advocatensymposium op 20 en 21 november te Amsterdam aankondigen. Dit tweejaarlijkse evenement organiseren wij weer samen met de Nederlandse Orde van Advocaten en de DeutscherAnwaltVerein (Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr). Tijdens de bijeenkomst zullen o.a. de actuele aspecten in het grensoverschrijdende rechtsverkeer met betrekking tot zekerheidsrechten, jurisprudentie bij investeringen in onroerend goed, verschillen in het arbeidsrecht (ontslagrecht en ontslagvergoeding) en huurrecht voor bedrijfs- en woonruimte met aandacht voor de actuele economische situatie worden behandeld. Thema’s waarbij weer veel verschillen duidelijk zullen worden, ondanks dat beide landen buurlanden zijn en lid van de EU. Naast het juridische programma zal ook ruim gelegenheid zijn tot informele en vriendschappelijke contacten tussen onze Duitse en Nederlandse collega's. Wij verwachten dat het symposium net als de afgelopen keren een groot succes zal worden en zien er derhalve naar uit u in Amsterdam te mogen verwelkomen.

 

Seminar 'Insolventierecht'

15/05/2009

15 mei 2009
DAF Museum Eindhoven

Bij deze wil ik u uitnodigen voor ons seminar ‘’Insolventierecht’’ op 15 mei 2009. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat door de economische en de krediet crisis het aantal faillissementen sterk zijn toegenomen en de behoefte aan advisering enorm is gestegen.

Wederom is het ons gelukt om uitstekende sprekers uit te nodigen. Ons lid van de vereniging Dr. Rolf Leithaus van CMS Hasche Sigle uit Keulen zal u op de hoogte brengen omtrent het Duitse insolventierecht.

Aansluitend zal onze Nederlandse collega mr. M.J.W van Ingen van Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten uit Den Bosch u over het Nederlandse insolventierecht informeren.
Wij verheugen ons erop Prof. Dr. Wessels van de Universiteit Leiden te kunnen verwelkomen, die de Europese insolventieverordening zal toelichten. Houdt u er a.u.b. mee rekening dat deze lezing in het Engels wordt gehouden.

Het seminar vindt plaats in het DAF Museum te Eindhoven. Wij sluiten de dag met een interessante rondleiding door het Museum en, zoals altijd, met een gezellige borrel.
Het programma en aanmeldingsformulier op vindt u in de bijlagen.
Wij hopen wederom op talrijke aanmeldingen en zien uw aanmelding z.s.m. tot uiterlijk 24 april 2009 tegemoet.

 

2008


Internationale rechtspraktijk: Weens Koopverdrag, Rome II, tenuitvoerlegging van vonnissen

07/11/2008


7 november 2008 in het Borussia Park Stadion te Mönchengladbach, Duitsland

Zoals reeds per e-mail aangekondigd, vindt op 7 november a.s. ons seminar “Internationale rechtspraktijk: Weens Koopverdrag, Rome II, tenuitvoerlegging van vonnissen” plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij ons bezig houden met een scala aan onderwerpen die voor de grensoverschrijdende praktijk van groot belang zijn. Prof. Dr. Burghard Piltz zal ons meenemen op een vogelvlucht door het Weens Koopverdrag. Vervolgens zal collega dr. mr. Annika Schimansky ons informeren over de nieuwe Rome II Verordening betreffende het recht dat op niet contractuele verbintenissen van toepassing is. Deze nieuwe IPR verordening zal op 11 januari 2009 in werking treden. Tenslotte zullen praktische vragen bij de tenuitvoerlegging van vonnissen in het respectievelijke buurland revue passeren.

Het seminar zal worden gehouden in het Borussia Park Stadion in Mönchengladbach. Wij zullen de dag afsluiten met een korte rondleiding door het stadion en zoals altijd met een gezellige borrel.

Bijgevoegd treft u aan het programma en het aanmeldingsformulier. Uw aanmelding ontvangen wij uiterlijk op 22 oktober 2008.

Wij zien er naar uit u op 7 november a.s. te mogen begroeten.

 

Strafprocesrecht vanuit de optiek van de strafpleiter

11/04/2008

Uitnodiging DNRV-Seminar “Strafprocesrecht vanuit de optiek van de strafpleiter” en ledenvergadering op 11 april 2008 in kasteel Doorwerth
 
Geachte collega, geachte confrère,
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor ons volgende seminar met het thema: “Strafprocesrecht vanuit de optiek van de strafpleiter” en tevens voor onze ledenvergadering op 11 april a.s. in kasteel Doorwerth.
 
Bijgesloten treft u het programma van het seminar aan en de agenda van de ledenvergadering. U kunt zich tot uiterlijk 28 maart a.s. aanmelden middels bijgevoegd aanmeldingsformulier.
 
Voor verdere informatie omtrent de locatie, kasteel Doorwerth verwijs ik u naar de website: http://www.bilderberg.nl/kasteel-doorwerth.
 
Ondergetekende hoopt u op 11 april a.s. in kasteel Doorwerth te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
 
dr. mr. Axel Hagedorn voorzitter

 

2007


4e Nederlands-Duits Advocatensymposium

09/11/2007

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor het 4e Nederlands-Duits Advocatensyposium, dat in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten, de DeutscherAnwaltVerein (Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr) en de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging wordt georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zullen de verschillen bij de implementatie en de invloeden van de recent Europese wetgeving op de verschillende rechtsgebieden in Duitsland en Nederland worden behandeld. Een thema waarbij weer veel verschillen duidelijk worden, ondanks dat beide landen buurlanden zijn en lid van de EU. Naast het juridische programma zal ook ruim gelegenheid zijn tot een informele en vriendschappelijke uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse collega\'s. Wij verwachten dat het symposium net als in het jaar 2005 een groot succes zal worden en zien er derhalve naar uit u in Keulen te mogen verwelkomen.

 

Seminar "Algemene voorwaarden" Traubrennbahn

01/06/2007

 

2006


Semimar verkeersrecht

03/11/2006

 

2005


3e Nederlands Duits Advocaten Symposium

11/11/2005 - 12-11-2005

Met genoegen nodigen wij u uit voor het 3e Nederlands – Duitse Advocatensymposium in Amsterdam. Velen onder u zullen zich de twee voorgaande symposia niet herinneren, aangezien deze lang geleden gehouden zijn. Dit is een van de redenen waarom wij met deze ontmoeting het onderlinge contact tussen de advocaten in beide buurlanden weer op willen pakken.

 

Seminar Duits-Nederlands familierecht

15/04/2005

U kunt het rechts staand programma in PdF-formaat downloaden.

Bijlage(n):

 

2004


Processrecht

12/11/2004

U kunt het rechts staand programma in PdF-formaat downloaden.

Bijlage(n):

 

Arbeidsrecht

25/06/2004

U kunt het rechts staand programma in PdF-formaat downloaden.

Bijlage(n):