acker nuckel westerdijk bouwmeister sanio

 
mr. Ute Acker
Voorzitter
Regine Nuckel
penningmeester
mr. dr. Arjen S. Westerdijk
Vicevoorzitter
Anton Bouwmeister
Referent NL
Alexander Sanio
Referent D

mr. Ute Acker
Voorzitter

DVDW advocaten

logo DVDW advocaten

Postbus:85850  2508 CN Den Haag
Tel:+31 70 354 70 54
Fax:+31 70 350 10 24
Email:acker@dvdw.nl
Homepage:www.dvdw.nl

Ute Acker is zowel in Duitsland als in Nederland als advocate ingeschreven. Zij is al vele jaren in Nederland werkzaam. Bij DVDW advocaten is Ute Acker werkzaam in Den Haag en lid van de sectie Ondernemingsrecht en geeft leiding aan de German Desk.